Mokslas ir Technologijos

rugpjūčio 6, 2013

Kaip įtikinamai kalbėti?

Ką dar rašė »
Parašė: Faustas
Kaip įtikinamai kalbėti

Kaip kalbėti įtikinamai? Juk dažnai patys pajuntate, kad kai kurie žmonės tiesiog „priverčia“ jus daryti tai, ko jie norėtų, net nenaudodami prievartos. Jūs tarsi patys, savo noru kažką atliekate ir tik po to suvokiate, kad tai buvo aplinkinių įtaka, o rezultate nepatiriate neigiamų emocijų (bent jau tiek, kiek patirtumėte priverstas kažką daryti). Juk viską atlikote, pasakėte, pažadėjote „savo noru“!

Šiandien neanalizuosime kūno kalbos, intonacijų, stovėsenų, kvapų ir panašiai. Nors, intonaciją šiek tiek paliesime, nes ji labai svarbi bendraujant. Šios dienos tema – sakinių struktūra ir žodžių galia.

Rekomenduoju Jums, gerbiamieji, susipažinti su žemiau nurodytais punktais, kurie galės pasitarnauti ateity:

1. Sakykite „ir“ vietoj „bet“

Pavyzdžiui: „Jūs tai gerai atlikot, ir jeigu jūs…“ vietoj: „Taip, tai gerai, bet jūs turite…“

Tiesiog „bet“ nubraukia viską, kas buvo pasakyta prieš jį.

2. Sakykite „ir“ vietoj „bet vis dėlto“

Pvz.: „Aš suprantu, kad jūs negalite man taip greitai pateikti atsakymo ir todėl…“ vietoj: „Aš suprantu, kad jūs negalite atsakyti dabar, bet vis dėlto būtų geriau…“

Esmė tame, kad „bet vis dėlto“ tarsi sufleruoja pašnekovui, kad Jums giliai nusispjauti ant jo pageidavimų, lūkesčių, abejonių arba klausimų.

3. Naudokite „tam, kad“ vietoj „prieš/nuo“

Pavyzdžiui: „Tam, kad kas nors pasikeistų, aš užsirašysiu į sporto salę“ vietoj: „Ką dar man sugalvoti prieš/nuo nuobodulio?“.

4. Venkite grubaus „ne“

Kadangi tam tikra intonacija tartas „ne“ gali sudaryti labai neigiamą įspūdį, rekomenduoju pasitreniruoti, pačiam paklausyti, kai skamba žodis „ne“, tariamas skirtingomis intonacijomis.

Taip pat galite argumentuoti savo „ne“, bet racionaliai ir mandagiai.

5. Išbraukite iš leksikono „tiesą sakant“

Kadangi skamba taip, kad jums tai, kas sąžininga – išskirtinumas. Tarsi viską laiką meluotumėt ir tiesiog darytumėt išimtį sakydamas „tiesą sakant“.

6. Pakeiskite požiūrio kampą, naudodami žodį „jau“ vietoj „dar tik“

Pvz.: „Jūs jau atlikote pusę“ vietoj „Jūs atlikot dar tik pusę“

Žodis „jau“ prideda reikšmingumo, svorio, reikšmės.

7. Amžiams pamirškite žodžius „tik“ ir „tiesiog“ arba pakeiskite juo kitais

Pvz.: „Tai mano nuomonė“, „Tokia mano idėja“ vietoj „Aš tik sakau savo nuomonę, „Tai tiesiog tokia idėja“.

Išbraukite „tiesiog“ ir „tik“. Taip jūsų žodžiai bus reikšmingesni, svarbesni.

8. Pašalinkite žodį „neteisingai“

Geriau užduokite pašnekovui patikslinamąjį klausimą ir parodykite, kad jūs taip pat stengiatės išspręsti problemą. Pvz.: „… gavosi ne taip, kaip reikia. Pagalvokime, kaip ištaisyti klaidą arba išvengti jos ateityje“ vietoj „… neteisingai/netiesa! Tai tik tavo kaltė“.

9. Sakykite: „tada“, „tą valandą“ vietoj „kažkur“, „maždaug“

Tiksliai žinokite laikotarpius ir laiką. Pavyzdžiui: „Aš paskambinsiu penktadienį“, „Aš paskambinsiu jums rytoj 11 valandą“ vietoj „Aš paskambinsiu savaitės pabaigoj“, „aš paskambinsiu rytoj, maždaug 11-tą“.

10. Klauskite atvirų klausimų

Nesitenkinkite vienažodžiais atsakymais „taip“ arba „ne“. Pavyzdžiui: „Na, ir kaip jums patiko ….?“ „Kada galėsiu jums perskambinti?“ vietoj „Jums tai patiko?“, „Ar galėsiu jums perskambinti?“.

Žodžiai „kaip“, „kas“, esantys klausime, padeda išgauti vertingos informacijos.

11. Naudokite „nuo šio momento/nuo šiol aš…“ vietoj „jeigu aš…“

Pvz.: „Nuo šiol/šio momento aš atidžiau įsiklausysiu į jūsų patarimus“ vietoj „Jeigu aš paklausyčiau jo patarimo, to nenutiktų.“

Esmė tame, kad „Jeigu aš..“ – tai gailėjimasis dėl to, kas praėjo, ir retai padeda judėti pirmyn. Geriau žvelkite į ateitį. Formuluotė „Nuo šiol aš…“ – geras pagrindas teisingai pozicijai.

12. Nustokite vengti pasitelkdami „reikėtų“, „vertėtų“

Geriau: „Svarbu atlikti šį darbą pirmą“ vietoj „Reikia apie tai pagalvoti“, „Reikėtų iš pradžių pabaigti šį darbą“.

„Reikėtų“ nesuteikia jokio konkretumo. Geriau aiškiai įvardinkite tą žmogų/darbą, apie kurį kalbate (aš, tu, jūs, mes). Pvz.: „Tau reikia tai užbaigti“, „Jums reikia skirti prioritetą šiam darbui“.

13. Sakykite „aš padarysiu/atliksiu“ arba „aš norėčiau“ vietoj „aš turiu“

Pvz.: „Iš pradžių aš norėčiau šiek tiek pagalvoti“, „Pradžioj aš surinksiu reikalingą informaciją“ vietoj „Aš turiu iš pradžių šiek tiek pagalvoti“, „Aš turiu surinkti informaciją“.

„Aš turiu“ susijęs su prievarta, spaudimu arba išorės veiksniais. Viskas, ką jūs darote su tokia nuostata, jūs darote ne savanoriškai. „Aš padarysiu“ arba „Aš norėčiau“ skamba kitiems daug pozityviau, draugiškiau ir labiau motyvuotai.

14. Pašalinkite „na, apskritai“ ir panašius derinius

Pvz.: „Tai yra teisinga“ vietoj „Na, apskritai tai yra teisinga“.

„Na, apskritai“ šiuo atveju neteikia informacijos ir priimamas kaip apribojimas, skamba ne taip įtikinamai.

15. Sakykite „Aš jums rekomenduoju“ vietoj „jūs turite“

Pavyzdžiui: Aš jums rekomenduoju/patariu pasikliauti manimi“, „Aš patariu pagalvoti apie tai“, „Aš rekomenduoju Jums priimti sprendimą kuo greičiau“.

Žodžiais „turite“ ir „reikia“ jūs keliate spaudimą ir atimate iš pašnekovo galimybę savarankiškai priimti sprendimą. „Aš Jums patariu/rekomenduoju“ skamba kur kas geranoriškiau ir pozityviau.

16. Taip pat naudokite „aš jums patariu“ alternatyvas, tokias kaip „aš prašau jūsų“ ir „aš būsiu jums dėkingas“

Pvz.: „Aš prašau jūsų priimti sprendimą kaip įmanoma greičiau“, „Aš esu dėkingas Jums, jeigu jūs manimi pasitikite“ vietoj „Jūs turite priimti sprendimą kuo greičiau“, „Tu turi manimi pasitikėti“.

„Aš prašau jūsų“ ir „Aš esu jums dėkingas“ – labai lengva tarti ir jie daro stebuklus. Įsitikinsite įvaldę!

17. Atsisakykite visų neigimo (neigiamų) formų, geriau kalbėkite pozityviai

Pvz.: „Tai bus gerai“, „Tai išties gera idėja“, „Man tai lengva“ vietoj „Man tai ne problema“, „Idėja išties nebloga“, „Man tai bus nesudėtinga“.

Kalbėdami neiginiais jūs rinksitės ilgesnį kelią. Tai per daug sudėtinga ir gali sukelti nemalonių dvejonių, asociacijų. Kalbėkite tiesiai ir pozityviai.

18. Taip pat venkite kitų tipiškų formų su „ne“

Pvz.: „Prašau, supraskite mane teisingai“, „Prašau, pagalvokite apie…!“, „Prašau, stebėkite…!“ vietoj „Prašau, nesupraskite manęs neteisingai.“, „Prašau, nepamirškite, kad …!“, „Tik neužmirškime, kad!“.

Kalba turi būti pozityvesnė, o ne nespalvinga (jaučiat, kaip sakinį nudažo du „ne“?). Aiškiai sakykite, ko norite. Tokiu būdu sutelksite dėmesį į tikslą.

19. Naudokite „motyvuojančius neigimus“

Pvz.: „Tai, ką jūs pasakėte – ne visai teisinga“, „Čia aš su jumis ne visai sutinku“ vietoj „Tai, ką jūs pasakėte – neteisinga!“, „Šioje vietoje aš turiu jums paprieštarauti“.

Motyvuotas neigimas/“pasipriešinimas“ naudotinas tik situacijose, kada Jums reikia paaiškinti kitam žmogui kažką nemalonaus arba visiškai atmesti jo pasiūlymą. Svarbu, kad pateiktumėte savo nuomonę ir tuo pačiu sakytumėte tiesą. Tokiu būdu, minėtu šiame punkte, pateiksite informaciją mandagiau. Jūs akcentuosite dėmesį ties būsimu tikslu.

20. Klauskite klausimų su „kada“ ir „kaip“, kad žmonės neatsakinėtų vien „taip“ arba „ne“

Pvz.: „Kada jūs galėsite man pagelbėti…?“, „Kada mes galėsime susirinkti?“, „Kada aš galėsiu su jumis pasikalbėti?“.

Priešingu atveju gausite atsakymą „taip“ arba „ne“. Kada tikėtis rezultato – lieka atvira tema. Todėl neklauskite „Ar įmanoma…?“, „Ar galėtumėt…?“, o vietoj to pademonstruokite savo pozityvų lūkestį pasitelkę „kada“ ir „kaip“.

21. Pajunginėkite kitus dalyvius dėka „jūs“ ir „mes“ vietoj to, kad nuolat statyti save į dėmesio centrą sakant „aš“

Pvz.: „Dabar jūs matote, kame reikalas.“, „Prašau, pasakykite man savo adresą“, „Tuojau mes kartu išsiaiškinsime“ vietoj „Dabar aš parodysiu, kame reikalas“, „Man dar reikia jūsų adreso“, „Dabar aš jums tai paaiškinsiu“.

Jeigu visą laiką kalbate pirmu asmeniu, į pirmą planą statote save ir savo veiksmus. Vartodami „jūs“ ir „mes“ apjungsite, sukoncentruosite dėmesį ir į pašnekovą.

22. Išbraukite iš savo žodyno „niekada“, „kiekvienas“, „viskas“, „visada“ ir vietoj to būkite konkretūs

Pvz.: „Čia jūs man būtinai pagelbėsite!“, „jūs antrą savaitę vėluojate“, „A ir B pavydi mano sėkmės“ vietoj „Niekada man niekas nepadeda“, „Jūs visą laiką vėluojate“, „Jie visi pavydi man sėkmės“.

Pašalinkite apibendrinimus. Pamąstykite, KAS būtent nutiko, KĄ tai liečia, KADA tai įvyko. Aiškiai įvardinkite savo tikslus. Apibendrinimai formuoja neigiamą dabartį ir apriboja galimybes ateity.

23. Išgaukite pašnekovo reakciją dėka pusiau atvirų klausimų

Pvz.: „Kaip stipriai Jums tai patiko?“, „Kokių dar klausimų yra iš jūsų pusės dėl pasakyto?“ vietoj „Kaip jums tai patiko?“ „Kaip Jums mano idėja?“, „Kokių dar turit klausimų?“

Teisingai parinktas žodis suteikia jūsų klausimui reikiamą kryptį. Jūs pozityviai įtakojate reakciją. Jus dominanti informacija jau būna nukreipiama pozityvia vaga.

Kaip matote, užtenka šiek tiek pakoreguoti savo kalbą ir bus kur kas lengviau sudaryti žmonėms įspūdį, produktyviau komunikuoti ir deleguoti užduotis. Kaip ir minėjau straipsnio pradžioje, nepamirškite intonacijos. Paanalizuokite savo kalbą, stebėkite save ir koreguokite sakinių struktūrą. Reikės visai nedaug laiko, kad „nauji sakiniai“ taptų įpročiu.


 
 

 
Vyro moters gyvenimo suvokimas

Kodėl skiriasi vyrų ir moterų gyvenimo suvokimai?

Tik po pirmų metų bendro gyvenimo su žmona pradėjau suvokti, kad skirtumai tarp mūsų apibūdinami ne tik išoriniais skirtumais, auklėjimu ir asmeniniais pasirinkimais. Tikriausiai, pirmas dalykas, kuris mane nustebino &...
parašė Henrikas
0

 
 
Paprastumas vyriškos vertybės

Apie paprastumą ir pagrindines vyriškas vertybes!

Metams bėgant pradedi šiek tiek kitaip į viską žvelgti, persitvarkai savo vertybių orientyrus – kitaip supranti paprastumą ir pagrindines vyriškas vertybes! Ateina laikas, kuomet tave vis mažiau domina kažkieno ...
parašė Vytautas
0

 
 
Kaip sakyti komplimentus

Menas arba kaip sakyti komplimentus!

Bendraudami su aplinkiniais kiekvienas, be abejo, norime, kad žmonės būtų geros nuomonės apie mus. Universaliausias būdas įtikti žmogui, t.y. padėti jam suformuoti nuomonę apie jus – komplimentas. Komplimentus m...
parašė Faustas
1

 

 
Ledai su Viagra

Ledai su Viagra – šampano skonio „Susijaudinimas“!

Britas ledų gamintojas sukūrė ledus su 25 mg Viagros vienoje porcijoje. Tai dar ne viskas. Skonis, pavadintas „Susijaudinimu“ (angų k. „The Arousal“) savyje slepia šampaną – pagrindinį ingredientą. Na, a...
parašė Pipiriukas
0

 
 
Kas yra Dan Bilzerian

Kas yra Dan Bilzerian ir kodėl jam pavydi visi pasaulio vyrai?

Kas yra Dan Bilzerian ir kodėl jam pavydi visi pasaulio vyrai? Na, pradėkime nuo to, kad šis vyrukas neturi jokių stabdžių ir gali leisti sau praktiškai bet ką, pavyzdžiui, numesti nuo namo stogo visiškai nuogą porno...
parašė Pipiriukas
14

 
 
Brangiausias pasaulio restoranas SubliMotion

Brangiausias pasaulio restoranas SubliMotion – vakarienė už 5200 Lt!

Jeigu kada keliausite į Balearų salyno pietvakarius, o tiksliau – į Ibisą,  jau galite atsidėti ~1500 eurų asmeniui už išskirtinę puotą. Taip taip, tai maždaug 5200 litų vienam asmeniui už pasisėdėjimą ...
parašė Faustas
0

 
0 Komentarų


Pakomentuok pirmas!


Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>