Mes tikime, jog visi mūsų lankytojai yra sąmoningi ir visiškai suvokiantys savo veikos pasekmes žmonės. „Aš Vyras“ žurnale vyrams visa medžiaga skelbiama norint tik informuoti žmones. Mes tikime, jog galime bendradarbiauti su visais norinčiais. Tereikia susisiekti su mumis ir kartu išrinkti produktyviausią bendradarbiavimo variantą! Prašome susipažinti su biurokratija kvepiančiomis ir Jus (gerbiamus lankytojus/skaitytojus) bei mus (ASVYRAS.LT kolektyvą) saugančiomis naudojimosi taisyklėmis:

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Bet kokia ASVYRAS.LT pateikta informacija yra skirta tik informaciniams tikslams.

1.2. ASVYRAS.LT neįsipareigoja taisyti nurodytų informacijos trūkumų ar pildyti trūkstamų duomenų, išskyrus atvejus kai tai imperatyviai nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ar kiti teisės aktai.

1.3. ASVYRAS.LT pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ar ištrinti ASVYRAS.LT esančią informaciją.

2. Autorių teisės

2.1. Be išankstinio ASVYRAS.LT sutikimo draudžiama atlikti šiuos veiksmus dėl bet kokios ASVYRAS.LT esančios medžiagos: a) atgaminti bet kokia forma ar būdu, b) išleisti, versti, c) adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti, d) platinti kopijas, parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti; e) viešai atlikti bet kokiais būdais ir priemonėmis; f) transliuoti, retransliuoti ar kitaip viešai skelbti, įskaitant viešai prieinamų kompiuterių tinklais (internete).

2.2. Jeigu ASVYRAS.LT suteikia teisę viešai skelbti ASVYRAS.LT esančią medžiagą, joje negalimi jokie pakeitimai, nebent kiekvienu atveju būtų aiškiai nurodyta kitaip.

2.3. Jeigu ASVYRAS.LT suteikia teisę viešai skelbti ASVYRAS.LT esančią medžiagą, būtina nurodyti, kad šios medžiagos informacijos šaltinis yra ASVYRAS.LT.

3. Atsakomybė

3.1. Svetainės www.asvyras.lt autoriai neatsako už pateiktos informacijos aktualumą, teisingumą, išsamumą ir kokybę. Todėl autoriai neprisiima jokios atsakomybės už žalą, sukeltą naudojantis pateikta informacija, įskaitant visą informaciją, kuri yra neišsami ir neteisinga.

3.2. ASVYRAS.LT specializacija – žinių pateikimas, naujienų publikavimas. Už straipsnių, komentarų, konsultacijų panaudojimą atsakingas pats paslaugos vartotojas.

3.3. ASVYRAS.LT autorius NEATSAKO už reklaminių skydelių turinį. Iškilus klausimams kreiptis į reklamos mainų sistemų arba reklamuojamų tinklapių administratorius.

3.4. ASVYRAS.LT vartotojams (lankytojams) draudžiama:

3.4.1. platinti, skleisti informaciją, kuria:

3.4.1.1. raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką;

3.4.1.2. skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę;

4.4.1.3. kurstomas karas ar neapykanta, tyčiojimasis, niekinimas, kurstoma diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų;

3.4.1.4. platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija, taip pat propaguojamos ir (ar) reklamuojamos seksualinės paslaugos, lytiniai iškrypimai;

3.4.1.5. propaguojami ir (ar) reklamuojami žalingi įpročiai ir narkotinės ar psichotropinės medžiagos.

3.4.1.6. pažeidžia bet kuriuos kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus;

3.4.1.7. pažeidžia bet kokias autorines teises, prekinius ženklus arba patentus;

3.4.2. vartoti grubias, necenzūrines frazes ir įžeidinėti bet kokia forma ar būdu;

3.4.3. talpinti nuorodą ASVYRAS.LT į tas interneto svetaines, kuriuose esanti informacija kursto prievartą, diskriminaciją ar kitą nusikalstamą veiką.

3.5. Pastebėjus draudžiamus komentarus, prašome nedelsiant apie juos pranešti ASVYRAS.LT administracijai.

3.6. ASVYRAS.LT neatsako:

3.6.1. už svetainės WWW.ASVYRAS.LT nuolatinį ir nepertraukiamą veikimą. ASVYRAS.LT pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo apriboti arba nutraukti ASVYRAS.LT ar tam tikros jos dalies veikimą;

3.6.2. už ASVYRAS.LT vartotojų komentarų turinį ir pasilieka teisę juos redaguoti kai yra pažeidžiamos šios Naudojimosi taisyklės ar teisės aktai. ASVYRAS.LT turi teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo bet kuriuo metu šalinti ASVYRAS.LT patalpintus vartotojų komentarus.

3.7. Esant Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimo požymiams ar teisėtiems teisėsaugos institucijų reikalavimams, ASVYRAS.LT perduoda visą turimą informaciją apie ASVYRAS.LT vartotoją atitinkamoms teisėsaugos institucijoms, įskaitant, bet neapsiribojant IP (angl. internet protocol) adresą.

3.8. ASVYRAS.LT negarantuoja, kad paslaugos funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be klaidų, kad defektai bus ištaisyti ar kad paslauga bus apsaugota nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Jūs suprantate ir sutinkate, kad bet kokia medžiaga, kurią jūs skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamiesi paslauga, yra išimtinai jūsų nuožiūra bei rizika, ir tik jūs atsakote už žalą, padarytą jūsų sveikatai, kompiuterinei sistemai, jūs tai pat prisiimate visas išlaidas būtinoms aptarnavimo paslaugoms, remontui ar pataisoms.

4. Baneriai ir HTML kodai partneriams

4.1. Primename, kad be išankstinio ASVYRAS.LT leidimo draudžiama skelbti mūsų straipsnius (žr. naudojimosi taisyklių 2 skyrių „Autorių Teisės“).

4.2. Jūs galite išsaugoti žemiau pateiktus paveikslėlius ir patys galite talpinti juos savo svetainėje arba galite nukopijuoti ir įstatyti (copy/paste) kodą, esantį po pasirinktu paveikslėliu, savo svetainėje.

Svarbu: paveikslėliai turi būti su aktyvia nuoroda į asvyras.lt svetainę.

4.3. Baneriai ir jų kodai svetainėms, kurių fonas yra šviesus (172 x 41; permatomu fonu; .png)

Žurnalas Vyrams | Asvyras.lt

4.4. Baneris ir banerio kodas svetainėms, kurių fonas yra tamsus (172 x 41; permatomu fonu; .png)

Žurnalas Vyrams | Asvyras.lt