Meniu

gegužės 31, 2011

Gėrimo tradicijos: „būsi trečias“, „na posošok“ ir kitos!

Ką dar rašė »
Parašė: Faustas
Gėrimo tradicijos

Šiame straipsnyje pateikiu Jums istoriją, kaip atsirado tam tikros gėrimo tradicijos ir posakiai, pvz.: „Baudos taurelė“, „Į sveikatą“, „balnakilpinė“, „užpiliakalninė“, „būsi trečias?“, „100 frontinių“ ir t.t. Teatleidžia man kalbininkai už mano baisius vertinius!

Kas yra „Baudos taurelė“?

4-5 a. pr. Kr. senovės graikų puotos tapo savotišku kultu. Gėrimų ir patiekalų kiekiai nebuvo reglamentuojami, tačiau egzistavo tam tikros etiketo taisyklės, draudusios vėluoti į bendrą puotą. Iki mūsų dienų išliko įstatai, kuriuose pasakojama apie tai, kad pavėlavusieji į minėtą svarbų įvykį turėjo sumokėti baudą.

„100 frontinių“

100 frontinių

Juos II Pasaulinio karo metu kareiviams skirdavo pats K. Vorošilovas. 1940 metais, kai tarybų pajėgos įklimpo į sniegą (žiema, -40 laipsnių) prie pat Suomijos, Vorošilovas įsakė dalinti kariams po 100 gramų karinei nuotaikai pakelti bei bent šiek tiek susišildyti. Oficialus įsakymas apie „narkomo 100 gramų“ (narkom – Liaudies Komisariatas) buvo išleistas 1941 metų rugpjūčio 22 dieną Valstybinio TSRS gynybos komiteto.

Tostas „į sveikatą“

Ivanas Rūstusis

Ivano Rūsčiojo laikais degtinėmis buvo priimta vadinti įvairias vaistines tinktūras, trauktines ir vaistažolių gėrimus. Minėtus stipriuosius alkoholinius gėrimus vartojo tik tada, kai reikėjo gydytis. Todėl ir atsirado posakis „į sveikatą“…

„Ant trijų“ arba „Būsi trečias?“

Būsi trečias?

Tarybų laikais vyrui pietums buvo priimta skirti 1 rublį. Degtinė tais laikais kainuodavo 2.87. Nori išgerti – ieškok trečio (iš čia ir kilo žymusis posakis „būsi trečias?“). Suveikus „ant trijų“ netgi likdavo grąžos, kurios užtekdavo sūreliui „draugystė“.

Lydytas sūris "draugystė"

Kaip atsirado briaunota stiklinė?

Briaunota stiklinė

XVII amžiuje tokios taurės buvo daromos iš tarpusavyje sukaltų medinių lentučių, taip ir atsirado briaunos… Pirmojo briaunota stiklinė (iš stiklo) buvo pagaminta 1943 metais pagal Veros Muchinos eskizus. Remiantis kita versija, žymiosios stiklinės dizainas buvo sukurtas Kazimiro Malevičiaus (taip taip, to paties). Ši stiklinė pasižymėjo geru atsparumu – ji nesuduždavo nukritusi ant kieto paviršiaus iš metro aukščio.

Kodėl dėžėje yra 20 butelių degtinės?

Senoviniai buteliai

Iki Petro epochos pagrindiniu degtinės matu buvo laikomas kibiras. Petro I-jo laikais Rusijoje atsirado butelis, kurį jis „pasiskolino“ iš Prancūzijos. Kadangi standartinis butelis buvo 0,6 l., kibire tilpdavo lygiai 20 butelių. Remiantis minėtais matavimais buvo vykdoma prekyba ir dokumentacija.

Kodėl tuščio butelio negalima statyti ant stalo?

Tuščias butelis

Yra legenda apie šį paprotį: šį paprotį „atvežė“ kazokai, grįžę iš Prancūzijos po karinės 1812-14 metų kampanijos. Tais laikais Paryžiaus oficiantai nevedė atiduodamų butelių apskaitos. Jiems buvo daug paprasčiau pateikti sąskaitą tiesiog suskaičiavus tuščius butelius, likusius ant stalo. Kažkas iš kazokų ir užsiminė, kad galima sutaupyti nuėmus dalį tuščios taros ir paslėpus ją po stalu.

„Na posošok“

Na posošok

„Na posošok“

Rusiškai „Посошок“ – tai paskutinė vyno, degtinės (ir t.t.) taurė, išgeriama prieš išeinant iš svečių, į kelionę… Rusijoje keliautojai nuo seno buvo labai gerbiami. Valkatų ir pabastūnų niekas nemėgo, tačiau keliautojus gerbė visi. Taip buvo todėl, kad keliautojai klajojo po pasaulį ne todėl, kad neturėjo ką veikti, o dėl to, kad juos vedė tikėjimas – vieni buvo pamaldūs, lankėsi šventose vietose, kiti tvarkė šeimos reiklaus arba vykdė prekybą/mainus. Buvo specialių maldų, kurias žmones kalbėdavo prieš išeidami į kelionę ir sėkmingai iš jos sugrįžę, buvo ir papročių, kurių žmonės labai tvirtai laikėsi.

Keliautojai pasiramstydami lazdelėmis keliaudavo nuo kaimo iki kaimo, nuo vienos svarbios jiems vietos, iki kitos. Lazdelės jiems tarnaudavo ir kaip pagalbininkai ilgose kelionėse, ir kaip apsauga nuo plėšrūnų arba kelyje pasitaikydavusių plėšikų. Vienu žodžiu, lazda – tai išsigelbėjimas!

Tai kodėl mes dažnai girdime rusiškai skambantčią frazę „na posošok“ (ru. на посошок)? Rusiškai „посох“ – tai lazda. Įjungus logiką tampa akivaizdu: на (ant) + посох (lazda) = на посошок (verčiant pažodžiui – ant lazdelės). Prie ko čia lazda ir degtinė? Apačioje viskas išsamiai paaiškinta!

Keliautojai (piligrimai) prieš ilgą kelionę, nežinia ką jiems žadančią, užsidėdavo ryšulį ant pečių, imdavo lazdą ir minutėlei sustodavo prie gimtųjų arba juos priglaudusių namų vartelių. Būtent tuomet šeimininkai ir atnešdavo taurę „Na posošok„. Dažniausiai tai darydavo vyriausias giminės asmuo. Pirmas išgerdavo tas, kurio laukdavo ilgas kelias… Palinkėjimų būdavo įvairių, tačiau žmonės būtinai linkėdavo sėkmės: „Kad kelias balta drobe klotas būtų“, „Kad bėdos tavęs nepavytų“, „Kad piktosios jėgos nuo kelio nenuvestų“… ir kiti panašaus turinio linkėjimai.

Kartais taurelę arba samtuką tiesiog pastatydavo ant lazdos, ant viršuje platėjančios vietos ir atidžiai stebėdavo: jeigu taurelė nenukrisdavo – tai būdavo geras ženklas. Iškeliaujantis žmogus turėdavo išgerti praktiškai viską, palikdamas keletą lašų, kuriuos turėdavo išpilti per petį – „keliui sudrėkinti“. Po to taurelė buvo vėl statoma ant lazdos, tačiau dugnu į viršų – darbas atliktas!

„Stremennaja“ arba „Balnakilpinė“

stremennaja-balnakilpine

Tai labai senas paprotys, taip pat siejamas su sunkaus darbo pradžia – kelione, medžiokle, žygiu. Viskas vyko taip: mūsų protėvis, karys šokdavo į balną, pasitaisydavo šalmą, šarvus, kalaviją. Balnakilpę jam prilaikydavo tarnas. Būtent tuo atsisveikinimo metu jam būdavo atnešama „balnakilpinė“ taurelė. Atnešdavo ją mylimoji žmona. Po to, kai gėrimas būdavo išgeriamas, karys atiduodavo taurę tarnui.

„Užpiliakalninė“

Užpiliakalninė

Nusausinti „užpiliakalninę“ taurelę – tai kazokų, stepių paprotys. Senovėje kazokų stanicos (kazokų kariuomenės administraciniai vienetai, paprastai dideli kaimai su priklausomomis gyvenvietėmis, vienkiemiais (hutorais) ir nausėdijomis) būdavo statomi taip, kad šalia jų – prie pagrindinių kelių – būtinai būtų senovinių piliakalnių. Ant piliakalnių būdavo įrengiami postai, bokštai, signaliniai laužai, kuriuos uždegdavo kilus pavojui.

Už piliakalnių prasidėdavo nerami stepė (lyguma), kartasi laukinė ir negyvenama, pilna pavojų. Buvo priimta išlydėti gerbiamus svečius ir gimines būtent „už piliakalnių„. Toliau belikdavo pasikliauti likimu.

Ši pareiga – lydėti „už piliakalnių“ – priklausė jauniems, stipriems, sėkmingiems. Gaudavosi kažkas panašaus į garbingą kazokų palydą, kuomet jauni kazokai rungtyniaudavo, demonstruodavo įgūdžius, žirgus ir ginklus. Kuo didesnis eskortas, tuo daugiau pagarbos ir garbės iškeliaujantiems.

Galų gale, sustodavo keliautojai ten, kur tokiais atvejais sustodavo jų protėviai. Kartais „užpiliakalninė“ taurė būdavo leidžiama ratu, kartais išpilstoma į gertuves – kiekvienam ir būtinai visiems, tiek išvažiuojantiems, tiek lydintiems. Gerti neversdavo – kiekvieno asmeninis reikalas.

Gerdavo „užpiliakalninę“ dažniausiai neužsikąsdami, kadangi tik atsikėlus nuo stalo visos mintys nukrypdavo į kelionę. Išgerdavo linkėdami sėkmės, būtinai šiek tiek tylėdavo, kad netyčia neatbaidytų sėkmės, o po to ilgai žiūrėdavo, kaip begalinėje stepėje tirpdavo raitelių siluetai…

Ir „na posošok„, ir „balnakilpinė„, ir „užpiliakalninė“ – visos šios taurelės tradiciškai būdavo išsausinamos visada tik po vieną kartą. Jokių kartojimų, kadangi jos būdavo pateikiamso iš tyros širdies, o ne dėl poreikio apgirsti…

Lietuvoje galioja ne visos aprašytos alkoholio vartojimo tradicijos, tačiau dabar žinosite šiek tiek daugiau ir kai kitą kartą Jums siūlys dar vieną „na posošok„, turėsite ką atkirsti!


 
 

 
Vyro moters gyvenimo suvokimas

Kodėl skiriasi vyrų ir moterų gyvenimo suvokimai?

Tik po pirmų metų bendro gyvenimo su žmona pradėjau suvokti, kad skirtumai tarp mūsų apibūdinami ne tik išoriniais skirtumais, auklėjimu ir asmeniniais pasirinkimais. Tikriausiai, pirmas dalykas, kuris mane nustebino &...
parašė Henrikas
0

 
 
Paprastumas vyriškos vertybės

Apie paprastumą ir pagrindines vyriškas vertybes!

Metams bėgant pradedi šiek tiek kitaip į viską žvelgti, persitvarkai savo vertybių orientyrus – kitaip supranti paprastumą ir pagrindines vyriškas vertybes! Ateina laikas, kuomet tave vis mažiau domina kažkieno ...
parašė Vytautas
0

 
 
Kaip sakyti komplimentus

Menas arba kaip sakyti komplimentus!

Bendraudami su aplinkiniais kiekvienas, be abejo, norime, kad žmonės būtų geros nuomonės apie mus. Universaliausias būdas įtikti žmogui, t.y. padėti jam suformuoti nuomonę apie jus – komplimentas. Komplimentus m...
parašė Faustas
1

 

 
Ledai su Viagra

Ledai su Viagra – šampano skonio „Susijaudinimas“!

Britas ledų gamintojas sukūrė ledus su 25 mg Viagros vienoje porcijoje. Tai dar ne viskas. Skonis, pavadintas „Susijaudinimu“ (angų k. „The Arousal“) savyje slepia šampaną – pagrindinį ingredientą. Na, a...
parašė Pipiriukas
0

 
 
Kas yra Dan Bilzerian

Kas yra Dan Bilzerian ir kodėl jam pavydi visi pasaulio vyrai?

Kas yra Dan Bilzerian ir kodėl jam pavydi visi pasaulio vyrai? Na, pradėkime nuo to, kad šis vyrukas neturi jokių stabdžių ir gali leisti sau praktiškai bet ką, pavyzdžiui, numesti nuo namo stogo visiškai nuogą porno...
parašė Pipiriukas
14

 
 
Brangiausias pasaulio restoranas SubliMotion

Brangiausias pasaulio restoranas SubliMotion – vakarienė už 5200 Lt!

Jeigu kada keliausite į Balearų salyno pietvakarius, o tiksliau – į Ibisą,  jau galite atsidėti ~1500 eurų asmeniui už išskirtinę puotą. Taip taip, tai maždaug 5200 litų vienam asmeniui už pasisėdėjimą ...
parašė Faustas
0

 
0 Komentarų


Pakomentuok pirmas!


Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>